Уважаеми колеги, новия сайт на Сдружението на общопрактикуващите лекари от София област е на следния линк http://solso-bg.com/

На сайта  ще намерите информация за:

  1. СОЛСО като организация
  2. Как да се свържете с нас
  3.  Документите, определящи оказването на медицинска помощ в ПИМП
  4. За лекарите – типови образци на документите, необходими в практиката, медицински новини, актуални предстоящи събития
  5. За пациентите – правила и процедури, свързани с получаването на медицинска помощ в ПИМП